هم اکنون مشکل شبکه وجود دارد

وضعیت سرور

جدول زیر وضعیت سرور ما را نشان میدهد. شما میتوانید در صورت قطع بودن سرویسی آن را چک کنید .

نام سرور HTTP FTP POP3 MySql PHP Ver بارگذاری سرور پایداری
DarkAge
208.70.79.229
بارگذاری ... بارگذاری ...
Goldenage
208.70.79.241
NA بارگذاری ...
SuperFas
193.189.74.38
بارگذاری ... بارگذاری ...