פתיחת פנייה


אם אינכם יכולים למצוא מענה לפנייתכם במאגר המידע שלנו – אתם יכולים לפתוח פניה למחלקה המתאימה להלן:


 Pre-sales

Pre-Sale Questions

 Hosting or Email Issues

Problems with hosting account or email service

Please supply your ISP IP address
To obtain this search Google or Bing for: my ip

This will save time if our firewall has blocked you.